Km số 4 - Quốc Lộ 1A - Thôn Đại Cầu - Xã Tiên Tân - TP.Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
02263.888.137
Tư vấn sản phẩm : 0938.806.803
Tư vấn dịch vụ : 0938.808.916
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Nguyễn Đắc An
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Vũ Đình Tước
Trưởng nhóm bán hàng
Phòng dịch vụ
IMAGE
Vũ Đình Diễn
Tư vấn dịch vụ
IMAGE
Tạ Phi Long
Quản đốc xưởng dịch vụ